מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

פורסמו 4 החלטות מיסוי נוספות בנושא שינוי מבנה

פורסמו ארבע החלטות מיסוי נוספות בנושא מיסוי שינוי מבנה. להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 1463/11
עניינה של החלטה זו בחברה פרטית תושבת ישראל המחזיקה במישרין 10% מהזכויות בתאגיד LLC בדלאוור ארה"ב.
החברה מחזיקה 40% נוספים מהזכויות ב-LLC באמצעות חברת בת תושבת ארה"ב (INC).
במסגרת ההחלטה נקבע, כי העברת מלוא הזכויות (10%) המוחזקות במישרין על-ידי החברה ב-LLC לחברת הבת, בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברת הבת, הינה העברה פטורה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 5874/11
החלטה זו עוסקת במיזוג שתי חברות פרטיות תושבות ישראל העוסקות בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה החלופית, כאשר כל פרוייקט בתחום הפעילות נעשה באמצעות יישות משפטית ייעודית נפרדת (SPC)
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 3652/11
במסגרת החלטה זו, אישרה רשות המיסים לדחות את אירוע המס בגין החלפת מניות בחברה פרטית תושבת-חוץ המוחזקות, בין היתר, בידי תושבי ישראל, במניות שתוקצינה להם בחברה תושבת-חוץ הנסחרת בבורסה בחו"ל.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 7845/11
עניינה של החלטה זו במיזוג המתבצע בשני שלבים: ראשית, העברת מניות מחברה אחת לחברה אחות של חברה זו; שנית, מיזוגה של החברה שמניותיה הועברו - לתוך החברה האחות.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.