עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסמו טפסים נוספים לגבי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2007

רשות המסים פרסמה טופסי מס הכנסה נוספים לשנת-המס 2007.
טפסים אלה מתווספים לטפסים שפורסמו ביום 7.1.08 ואשר צורפו למבזק ששלחנו באותו יום.

להלן רשימה מרוכזת של הטפסים שפורסמו עד כה (טרם פורסמו כל הטפסים):

לגבי יחידים

לגבי חברות