עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

פורסם ברשומות תיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה, הכולל את הוראות הרפורמה החדשה במס.
לעיון בתיקון לחץ כאן.