מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בענין כבלי ציון - פיצויי פיטורין אינם הכנסה הונית

היום פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין כבלי ציון (ע"א 128/06).

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור שהוגש על-ידי חברת כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ וקבע, כי פיצויי פיטורין אינם מהווים הכנסת עבודה וכנגזר מכך אינם מַקנים את ההטבה הקבועה בסעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטור והנחה ממסים), התשמ"ה-1985.

החשיבות העיקרית שבפסק-הדין היא בעצם קביעתו של ביהמ"ש כי פיצויי פיטורין אינם מהווים הכנסה הונית אלא הכנסה פירותית (שאינה הכנסת עבודה). קביעה זו סתמה, כך נראה, את הגולל על טענתם של מומחי מס שונים שהסתמכו על פסק-הדין שניתן על-ידי ביהמ"ש המחוזי וגרסו, כי מדובר בהכנסה הונית (הכפופה, למס בשיעור 20%/25% בלבד).

קישור לפסק-הדין