מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

30.8.07: הנחיות זמניות של רשות המסים

ביום 12 באוגוסט 2007 אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנת 2008 וחוק ההסדרים, בגדרו נקבעו הקלות בעניין מס רכישה וביטול מס המכירה.
ראשית נקבע, כי מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים יחידה תוגדלנה באופן כזה שלא ישולם מס על חלק השוֹוי של הדירה הנרכשת עד 850,000 ש"ח (במקום 602,260 ש"ח) ובמקביל תורחב מדרגת המס השנייה עד לסכום של 1,300,000 ש"ח (במקום 746,820 ש"ח) (המדרגה השלישית תתחיל ב-1,300,000 ש"ח).
עוד נקבע, כי מס המכירה יבוטל לחלוטין, קרי: לרבות לגבי מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001.
תחולת התיקונים האמורים נקבעה ליום 1.8.07, קרי: באופן רטרוקאטיבי.

הואיל והתיקונים האמורים טרם אושרו בכנסת, מנהל רשות המסים, מר יהודה נסרדישי, ראה לנכון להנחות את סמנכ"ל הרשות לענייני שומה וביקורת, מר אהרון אליהו, להעביר למשרדי מיסוי מקרקעין הנחיות לפעולת עד לאישור התיקונים.
וכך נקבע בהנחיות אלו: