ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

התיישנות תביעה להחזר דמי ביטוח לאומי

פסק-הדין בעניין בתי זקוק לנפט בע"מ

ביום 24.4.2022 ניתן פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין בתי זקוק לנפט בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגישה בתי זקוק לנפט בע"מ כנגד המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") להשבת דמי ביטוח לאומי ששילמה בשנים 1981–1996 עבוּר עובדים שקיבלו דמי פגיעה והיו לכן פטוּרים מתשלום דמי ביטוח. משכך, טענה התובעת, נוצרה לה יתרת זכות בתשלום דמי הביטוח ועל המל"ל היה לקזז את הכספים שהיא שילמה ביתר מסך דמי הביטוח שהיה עליה לשלם לאחַר ביקורות ניכויים וקביעות המוסד במהלך השנים.
מנגד, המל"ל טען שלא הוכח תשלום ביֶתֶר ובכל מקרה התביעה התיישנה.

בית-הדין האזורי – מפי השופטת י' מזרחי-לוי, נציג ציבור (עובדים) מר ב' חממי ונציג ציבור (מעסיקים) מר א' דיאמנט – דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).


פסק-הדין בעניין אל.בי.אם. יהלומים בע"מ

פסק-דין נוסף של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שדן בסוגיה דומה ניתן ביום 4.5.2022 בעניינה של אל.בי.אם. יהלומים בע"מ.

באותו מקרה, נדוֹנה תביעתה של התובעת כנגד החלטת המל"ל לפיה אין להשיב לה תשלומים בגין דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות אשר שילמה ביֶתֶר בגין עובדיה בשנים 2003–2011. זאת, בְּשל התיישנות.

בית-הדין האזורי – מפי השופטת ר' צדיק, נציג ציבור (עובדים) מר א' אייזנר ונציגת ציבור (מעסיקים) גב' ש' לוי – דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).