מיסוי שוק ההון

מיסוי השקעות במניות נסחרות

העדר החבות במס על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

במרבית המקרים, תושב-חוץ אינו חייב במס בישראל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל.