ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

דמי ביטוח לאומי/בריאות בשנת 2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם את חוזר מס' 1487 (קישור לחוזר) ובו פירוט השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים הָחל מחודש ינואר 2020.