מיסוי רווחי הון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

דיווח על מכירת נכסים

כידוע, בעקבות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, יש להגיש לפקיד-השומה דיווח על מכירת נכס (שאינו מקרקעין בישראל) תוך 30 יום ממועד המכירה.*

* החובה להגיש דו"ח על מכירת נכס ולשלם מקדמה על רווח ההון אינה חלה על מכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנות ובלבד שבמועד המכירה נוכה מס במקור מרווח ההון. אם לא נוכה מס במקור כאמור, יש להגיש דיווח חצי-שנתי (להרחבה בעניין זה לחצו כאן).

זאת, לרבות אם נוצר הפסד במכירה.

כמו-כן, אם מדובר ברווח הון, על המוכר לשלם, במועד האמור, מקדמה בסכום המס החָל על רווח ההון.

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו לאחרונה טופסי דיווח מעודכנים לגבי מכירת נכס (לרבות מטבע וירטואלי) בידי יחיד* ובידי חבר-בני-אדם.**

* להורדת הטופס, לחצו כאן.
** להורדת הטופס, לחצו כאן.