מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

דיווח על עסקה בינלאומית

ביום 3.7.2019 פורסם באתר האינטרנט של רשות המסים נוסח מעודכן של טופס 1385, המהווה הצהרה על עסקות בינלאומיות, אשר יוגש כנספח לדו"ח השנתי הָחל משנת-המס 2018 (קישור לטופס המעודכן).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה בעקבות בקשה שהתקבלה בנושא יתאפשר לחברות לדַווח על-גבי הטופס הישן (קישור לטופס הישן) בגין העסקות הבינלאומיות של שנת-המס 2018.
דהיינו, לגבי הדוחות השנתיים לשנת-המס 2018 ניתן יהיה לבחור בגין שני הטפסים.

לעומת זאת, לגבי העסקות הבינלאומיות של שנת-המס 2019 הדיווח (במסגרת הדו"ח השנתי לשנה זו) ייעשה על-גבי הטופס המעודכן בלבד.