ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למתגייס אחרי גיל 21

מינהל ביטוח וגביה במוסד לביטוח לאומי פרסם את חוזר מס' 1467 (קישור לחוזר).
עניינו של החוזר בהבהרת אופן הטיפול במקרים בו נמנעה ממבוטח מסיבה שאינו תלויה בו האפשרות להתגייס לפני גיל 21 והמבוטח אכן התגייס אחרי גיל 21 ושירת שירות כחייל חובה או בשירות לאומי כהתנדבות.