ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

חוזרים חדשים של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם שני חוזרים חדשים:
האחד: חוזר ביטוח 1460 / מעסיקים 1479 / ניכויים 12, המפַרט את המקרים בהם הכנסתו של עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח (קישור לחוזר);
השני: חוזר ביטוח 1461, שעניינו בהליך החיוב בדמי ביטוח של מבוטח לפני גיל הפרישה אשר משולמת לו קצבה מחברת ביטוח בגין נכות או בגין אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת ביטוח פרטית שהיה מבוטח בה (קישור לחוזר).