מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

אישור מס מטעם דלק נאמנויות קידוחים

פורסמה תעודה זמנית מטעם דלק נאמנויות קידוחים בע"מ לצורך חישוב הרווח (הניכוי) ל"מחזיק זכאי" בְּשל החזקת יחידה לשנת-המס 2017 על-פי תקנות מס הכנסה (כללים חישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 (קישור לתעודה).