ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

שינוי סיווג ושיהוי לעניין ביטוח לאומי

פסק-הדין בעניין שלמה שמואל

בעקבות תביעה שהגיש התובע במהלך שנת 2011 להכיר בו כנפגע עבודה הועבר תיקו לבחינת רצף ביטוחי למחלקת הגבייה. כתוצאה מכך, נשלחה לתובע בחודש ינואר 2012 הודעה בדבר חיובו בדמי ביטוח כלא עובד, וזאת ביחס לתקופה שבין 1999 לבין 2003 שבה לא דוּוח על התובע כשכיר ולא שולמו עבורו דמי ביטוח כעובד עצמאי או כמי שאינו עובד.
בחודש מאי 2012 הגיע התובע להסדר תשלומים לסילוק חוב דמי הביטוח ביחס לתקופה שתחילתה בחודש ינואר 1999. ברם, התובע לא עמד בהסדר התשלומים עליו חתם ובְשל כך בוטל ההסדר בחודש ינואר 2003 והמוסד לביטוח לאומי הֵחל בנקיטת הליכי גבייה.
התובע הגיש תביעה לבית-הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע ובפסק-דין שניתן בחודש מרץ 2014 התקבלה טענתו לפי הנתבע (המוסד לביטוח לאומי) מנוּע מלפעול לגביית חובות דמי ביטוח בגין השנים 1999–2003 "שנוצרו" בחודש אפריל 2012 בעקבות בדיקת מעמדו של התובע על רק התביעה שהגיש, כאמור, להכרה כנפגע עבודה. זאת, לאור התיישנות החובות כאמור.
בפסק-הדין בערעור שהגיש המל"ל (עב"ל 44185-03-14), קיבל בית-הדין הארצי לעבודה את עמדת המל"ל וקבע, כי דיני ההתיישנות אינם חלים על גביית חוב דמי ביטוח ולפיכך עניינו של התובע הוחזר לבחינת השְאֵלה האם בנסיבות המקרה עומדת לתובע טענת שיהוי מינהלי מכוחה מנוּע הנתבע מלגְבות את החובות המתייחסים לשנים 1999–2003.

נזכיר, כי תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי,* אשר לענייננו הגביל את המוסד לביטוח לאומי בהוצאת דרישות תשלום לחייבים לתקופה של שבע שנים ממועד תשלום דמי הביטוח, פורסם בחודש אוגוסט 2014,** ועל-כן לא חל לגבי התובע.

* חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד-2014 (להלן: "תיקון 159") (קישור לתיקון).
** למַעבר למבזק בנושא תיקון 159, לחצו כאן.

בית-הדין האזורי, מפי השופט מ' טוינה, דחה את התביעה וקבע, כי נסיבות המקרה ובכלל זאת העובדה שדרישת הנתבע לתשלום דמי ביטוח הוגשה תוך פרק זמן סביר כמו גם נכונותו של הנתבע לחתום על הֶסדר התשלומים (המהווה משום הודעה בקיום החוב), מְחייבות את דחיית טענת התובע לקיומו של שיהוי מינהלי המונע מהנתבע לתבוע את דמי הביטוח לשנים 1999–2003 (קישור לפסק-הדין).


פסק-הדין בעניין חגית פילוט

עניינו של פסק-הדין בבקשתה של התובעת, רו"ח חגית פילוט, לשנות את סיוּוגה ממבוטח שהוא "עובד עצמאי" למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, רטרואקטיבית מיום 1.1.2013 ולמרות שבקשה זו הוגשה רק בחודש אפריל 2015.
המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה ושינה את סיוֹּוגה של התובעת רק מחודש ינואר 2015, וזאת לאור סעיף 5 לחוק הביטוח לאומי הקובע, כי "עובד עצמאי שהיה למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ייחשב כעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע הוא למוסד...". מכאן התביעה.

בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, מפי השופט א' שגב, דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).