מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

הרחבת המסלול הירוק להעברת כספים לחו"ל

במבזק מיום 29.9.2017 דיווחנו אודות הודעת רשות המיסים (קישור להודעה) בדבר השקת מסלול ירוק חדש המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוּון במערכת הבנקאית), דהיינו ללא צורך באישור פטוֹר ניכוי מס במקור.
במסגרת אותה הודעה צוין, כי המסלול הירוק מיועד לתשלומים המועברים לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה, עבוּר אחד מאלה: השקעה במניות חבר-בני-אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד), מתן הלוואות לתושב-חוץ ומתן הלוואת בעלים לחבר-בני-אדם.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר סוגי תשלומים חדשים שנוספו למסלול הירוק: השקעה בזכויות בשותפוּת, רכישת אופציות, תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות והחזר קרן הלוואה על-ידי חברה באישור רו"ח.
 
להורדת נוסחו המעודכן של הטופס (טופס 2513/2), לחצו כאן.