ביטוח לאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים בביטוח לאומי

חובת שידור טופס 126

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר שעניינו בחובת שידור טופס 126 (קישור לחוזר).
החוזר מפַרט, בין היתר, את מועדי הדיווח הרלבנטיים.