מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות לאיגוד הבנקים

במבזק מיום 29.9.2017 דיווחנו אודות מסלול ירוק חדש שהשיקה רשות המסים והמאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוּון במערכת הבנקאית), דהיינו ללא צורך באישור פטוֹר ניכוי מס במקור.*
* להורדת הודעת רשות המסים וטופס ההצהרה (טופס 2513/2), לחצו כאן.
המסלול הירוק מיועד לתשלומים המועברים לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה, עבוּר אחד מאלה: השקעה במניות חבר-בני-אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד), מתן הלוואות לתושב-חוץ ומתן הלוואת בעלים לחבר-בני-אדם.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר מכתבו של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, לרו"ח ועו"ד ג' בלנגה, סגן נשיא לשכת רואי חשבון בישראל ויו"ר ועדת המסים בלשכה, הכולל את הנחיות רשות המסים לאיגוד הבנקים בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל (קישור למכתב).