מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

החלטת מיסוי חדשה

פורסמה החלטת מיסוי 8549/17 (קישור להחלטה).
עניינה של ההחלטה בתושב-חוץ המחזיק בשיעור מסוים ממניות חברה פרטית תושבת ישראל שנרכשו על-ידו בשנות-המס 2012 ו-2013. 
בנו של האב הינו תושב ישראל הנחשב לתושב ישראל לראשונה משנת-המס 2014.
בכוונת האב לתת את המניות במתנה בפטוֹר ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה כשהבן מתכוון בעתיד למכור את המניות.
במסגרת הבקשה שהגישו הצדדים למחלקה המקצועית, התבקשה המחלקה לקבוע, כי מכירת המניות על-ידי הבן תהיה פטורה ממס בישראל. זאת, בהינתן העובדה כי אילו האב היה מוכר את המניות (חֵלף נתינתן במתנה לבן) הוא היה פטוּר ממס בישראל (לפי סעיף 97(ב3)(1) לפקודה) אך היה מחויב במס בגין רווח ההון במדינת תושבותו.
הבקשה נדחתה, תוך שנקבע, כי מדובר בחברה תושבת ישראל ולכן מקום הפקת רווח ההון במכירת מניותיה הוא בישראל (סעיף 89(ב)(3)(ג) לפקודה) ועל-כן לא יחול הפטוֹר לפי סעיף 97(ב)(1) לפקודה (שחל רק במכירת נכסים מחוץ לישראל).
עוד נקבע, כי גם הפטוֹר ממס לפי סעיף 97(ב3)(3) לפקודה (שעניינו בתושב ישראל לראשונה שרכש מניות היותו תושב-חוץ יהיה זכאי לפטוֹר ממס גם במכירת מניות של חברה תושבת ישראל כאילו היה מדובר בנכס מחוץ לישראל). זאת, לאור הסייג הקבוע בסעיף 97(ב)(1) לפקודה לגבי נכס שהגיע לידי היחיד בפטוֹר ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.