מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

אמנה חדשה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין גרמניה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (גרמניה), התשע"ו–2016 ("הצו"(קישור לצו)בגדרוֹ ניתן תוקף לאמנת המס החדשה בין ישראל לבין גרמניה שנחתמה ביום 21.8.2014.
 
לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2017 ואילך.