מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פורסם תזכיר חוק בנושא מיסוי קרנות ריט

פורסם תזכיר חוק (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע לעדכן את הוראות פקודת מס הכנסה לגבי מיסוי קרנות ריט (פרק שני 1 שבחלק ד לפקודה) המכוּנות בהוראות אלו "קרן להשקעות במקרקעין".
זאת, לאור הזמן הרב שחָלף (כ-9 שנים) למן חקיקת ההוראות האמורות.