מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא סיווג נאמנות כ"נאמנות קרובים"

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות שעניינן בשאלת סיוּוגה של נאמנוּת שסוּוגה בעבר כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" כ"נאמנות קרובים" כמשמעותה בסעיף 75ח1(ב)(2) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו לאחַר תיקון 197.

קישור להחלטה הראשונה

קישור להחלטה השנייה