מיסוי בינלאומי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי בינלאומי

אושרה אמנת המס עם פנמה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פנמה), התשע"ד-2013, בגדרוֹ ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין פנמה שנחתמה ביום 8.11.2012 (קישור לצו).
 
לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2015 ואילך.