לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי בינלאומי (קישור להחלטה)
 
במסגרת החלטה זו, פורטו היבטי המס הגלומים בהפעלת אסדת קידוח באמצעות חברה זרה הרשומה בישראל כ"חברת חוץ" ובכלל זאת ביחס לקיומו של מוסד קבע לאותה חברה, המס שעל החברה לנַכּות במקור מתשלומי השכירות לבעלת האסדה ולעובדי האסדה ועוד.