לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיזוג חברת בת לתוך חברת אם

מחלקת מיזוגים ופיצולים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה.
 
עניינה של ההחלטה החדשה במיזוג חברת בת (100%), העוסקת ברכישה והשכרה של נדל"ן, שבבעלותה, בין היתר, מקרקעין שנרכשו במסגרת חילוף נכסים - לתוך חברת האם, העוסקת אף היא ברכישה והשכרה של נדל"ן.