לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוראה מקצועית חדשה של רשויות המס בנושא אישור זכאות לעולים חדשים/תושבים חווזרים ותיקים

פורסמה הוראה מקצועית חדשה של רשויות המס שעניינה בטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק (הוראת ביצוע (מ"ה) 2-2013).
 
כידוע, במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה הוקנו הטבות מרחיקות לכת ליחידים הנחשבים לעולים חדשים (דהיינו, יחיד שהיה לראשונה לתושב ישראל) או לתושבים חוזרים ותיקים.
כתוצאה מהתיקון, התעוררו פניות רבות של תושבים המבקשים לקבלת אישור מרשויות המס ביחס לסיווּגם כעולים חדשים/תושבים חוזרים ותיקים.
 
על-מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט ברשות המיסים לקבוֹע מנגנון לטיפול בבקשות אלו. על החלטה זו יש כמובן לברך.
 
עניינה של הוראת הביצוע החדשה הוא אפוא, במנגנון האמור ובכלל זאת בהנחיות הפרטניות לקליטה וטיפול בבקשות.