לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות

החטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות שעניינן בנאמנויות:
 
החלטת מיסוי 6359/12 (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה האחת בחברה שהתאגדה בישראל ואשר הוקמה לצורך החזקת והפעלת נכסי נאמן (שאף הוא תושב ישראל) בנאמנות תושבי-חוץ.
על-פי ההחלטה, חברת ההחזקות תסוּוג כ"חברה להחזקת נכסי נאמנות" כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודת מס הכנסה.
 
החלטת מיסוי 4987/12 (קישור להחלטה)
בגדרה של החלטה זו נקבע, כי העברת הפעילות הניהולית של נאמנויות זרות לישראל הפועלות לצרכי צדקה בלבד לא תשלול, כשלעצמה, את סיוּוגן כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" כמשמעותה בסעיף 75ט לפקודה.