לוגו אלכס שפירא ושות׳

האם שחקני כדורסל תושבי ארה"ב פטוּרים ממס בישראל מכוח האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין ארה"ב?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין עמותת מכבי ראשון לציון בכדורסל (עמ"ה 1051/04).
 
באותו מקרה, העסיקה המערערת שחקני כדורסל זרים תושבי ארה"ב והצהירה שכּל אחד מהם הרוויח פחות מ-400$ ליום, ועל-כן הם פטוּרים ממס, לשיטתה, בישראל מכוח סעיף 18 לאמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין ארה"ב ("האמנה").
לעומת זאת, המשיב קבע, כי על השחקנים הזרים חלות הוראות סעיף 17(1) לאמנה, ובהתאם, היה על המערערת לנַכּוֹת משכרם מס בשיעור 25% בהתאם לתקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1988.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט מ' אלטוביה, קיבל את הערעור וקבע - בין היתר, לאור עדותו של מר משה גביש, לשעבר נציב מס הכנסה ושותף למו"מ לכריתת האמנה - כי בניסוח סעיף 18 לאמנה, התכוונו מנסחי האמנה להיטיב עם ספורטאי חוץ תושבי ארה"ב, ובהתאם יש לפרש את סעיף 18 לאמנה כהסדר מיוחד להרשאה לחיוב במס על-ידי מדינת המקור שאין להוסיף עליו את הוראות סעיף 17 לאמנה.
 
נזכיר, כי ביום 31.8.2008 התקבל פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופט י' אלון) בעניין אליצור אשקלון ואשר קיבל את עמדת פקיד-השומה באותו עניין. השופט אלטוביה ציין, כי הגם שהוא שותף למסקנתו של השופט אלון לפיה ברמה הלשונית של סעיף 18 לאמנה יש מקום לשתי הפרשנויות המוצעות כמו גם שותף לגישת השופט אלון לפיה יש לפרש את אותו סעיף 18 על-פי תכליתו, הרי שנוכח עדותו של מר גביש אודות התכלית כאמור, הוא סבור שיש להעדיף את הפרשנות המוצעת על-ידי המערערת.