לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא ההפיכה מתושב ישראל לתושב-חוץ ולהפך

אחת המחלוקות השכיחות בתחום המיסוי הבינלאומי בין רשויות המס לבין הנישומים נעה סביב השְאֵלה מתי אירע המועד בו הנישום הפך מתושב ישראל לתושב-חוץ, ולהפך. זאת, בהעדר הוראה מפורשת בעניין זה בחקיקה.
 
היום פורסם חוזר מקצועי שכותרתו "קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל".
בגדרו של החוזר, מפורטים מקרים מאפיינים בהקשר זה שנבחנו הן במסגרת המוסד להחלטות מיסוי והן בהסכמי השומה, ואשר יש בהם כדי להוות אבני דרך לטיפול במקרים עתידייים, כגון: קביעת תושבוּת של יחיד בניסבות של מגורי המשפחה בישראל וימי שהייה רבים של היחיד בישראל, קביעת תושבוּת בנסיבות של פיצול תא משפחתי וכו'.
 
להורדת החוזר, לחצו כאן.