לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא האמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין טיוואן

במבזק מיום 25.1.210 התייחסנו לפרסומם של שלושה צווים* בגדרם ניתן תוקף לאמנות המס בין ישראל לבין טיוואן (אמנה שנחתמה ביום 24.12.2009), וייטנאם (אמנה שנחתמה ביום 4.8.2009) ואסטוניה (אמנה שנחתמה ביום 29.6.2009).
* צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (טיוואן), התש"ע-2010; צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (וייטנאם), התש"ע-2010; וצו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (אסטוניה), התש"ע-2010.
תוקפן של האמנות נקבע ליום 1.1.2010 ואילך.

היום פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס שעניינו באמנה למניעת כפל-מס בין ישראל לבין טיוואן.

להורדת החוזר לחצו כאן.