לוגו אלכס שפירא ושות׳

נקודות זיכוי לתושב חוזר

במבזק מיום 13.1.2011 התייחסנו, בין היתר, לפרסום תיקון 181 לפקודת מס הכנסה,* בגדרוֹ נקבע, כי הוראות סעיף 35(א) לפקודת מס הכנסה -- המקנות נקודות זיכוי לעולה חדש** -- תחולנה הַחל ביום 1.1.2011 ואילך גם לגבי תושב חוזר כהגדרתו באותו תיקון.***
* להורדת התיקון, לחצו כאן.
** סעיף 35(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של "עולה" (כהגדרתו בסעיף 35(ד) לפקודה) יובאו בחשבון 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מ-18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל, 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש מ-12 החודשים שלאחריהם ו-1/12 נקודת זיכוי לכל חודש ב-12 החודשים שלאחריהם.
*** "תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, לאחַר שהיה תושב-חוץ במשך 6 שנים רצופות (לעניין זה, יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות, כמי שהיה תושב-חוץ במשך 6 שנים רצופות). 
 
היום פורסמה הנחייתו בנושא זה של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת ברשות המיסים (קישור להנחיה).
בנוסף, פורסם טופס "הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר" (קישור לטופס).