לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין חדש: פירוק חברה והקמת חברה אחרת תחתיה אינם מהווים עסקה מלאכותית

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין זלינגר.

בגדרוֹ של פסק-הדין, קבע בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, כי פירוק חברה אחת שבבעלות המערער והקמת חברה אחרת בבעלות משותפת של המערער ונישומה נוספת, תחתיה, אינם מהווים, בנסיבות אותו מקרה, בגֶדר עסקה מלאכותית, כנטען על-ידי פקיד-השומה.

עוד נקבע, כי כאשר בפני הנישום מספר חלופות להשגת יעדיו, אין בכך כדי ללמד, כי הבחירה בחלופה דלת-המס תחת הבחירה בחלופה עתירת-המס הינה, כשלעצמה, עסקה מלאכותית.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.