לוגו אלכס שפירא ושות׳

עודכן הסכום המירבי בדולרים שמותר בניכוי בשל הוצאות דיור בחודש ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל

פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, הקובעת את הסכום המרבי בדולרים שיוּתר בניכוי ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל, בשל הוצאות דיור בחודש.

תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.12.2009.

לעיון בתיקון, לחצו כאן.