לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה - הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008.

התיקון, בו נדוּן בהרחבה בימים הקרובים, מַקנה הקלות מס נרחבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים* ובכלל זאת פטוֹר, במקרים מסוימים, מתשלום מס ומחובת הגשת דו"ח שנתי והצהרת הון.
* יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושב והיה לתושב כאמור לאחר 10 שנים לפחות.

למַעבר לתיקוןלחצו כאן.