לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד חדש של ביהמ"ש המחוזי בת"א - עסקת מכירת מוניטין סוּוגה כמכירת נכס אחר

הבוקר פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ד"ר צור אפרים.

עניינו של פסק-הדין ברופא שיניים ובעלים של מרפאת שיניים שפעל כעצמאי במקביל לעבודתו כשכיר במסגרת בית-חולים אסף הרופא.
בשנת 1999 העביר ד"ר אפרים את כל פעילותו לחברה, וזאת במסגרת הסכם בגדרו מכר המערער נכסים שבמרפאת השיניים שבבעלותו לחברה ובכללם ציוד המרפאה, מכונית ומוניטין. בנוסף, מכר המערער, במסגרת הסכם נפרד, את זכויותיו במרפאה ובגין מכירה זו חויב במס שבח.

פקיד-השומה לא קיבל את טענת המערער, כי מדובר במכירת מוניטין (שבמועד הרלבנטי הייתה חייבת במס בשיעור 10%) וחִייבו במס רווחי הון בשיעור 50%.

בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופט מגן אלטוביה, דחה את טענתו העיקרית של ד"ר אפרים לפיה הגיע להסדר סופי ומחיֵיב עם פקיד-השומה בנוגע למיסוי המוניטין.
בנוסף, וחשוב מכך לענייננו, עמד בית-המשפט על טענת קיומו של מוניטין שנמכר לכאורה לחברה שבבעלות ד"ר אפרים. וכך קובע בית-המשפט:

"המערער לא הוכיח כי היה קיים אצלו מוניטין. המערער לא הביא כל ראיה לקיומו של מוניטין בעסקו, לא הוחנה כל תשתית ראייתית בקשר לכך למשל קיום מאגר לקוחות ומכירתו, עדויות בדבר שמו הטוב ואיכות השרות, וכד'. המערער לא הביא כל ראיה, לא במהלך ההליך השומתי ולא בפני, בקשר עם מכירת חוג לקוחות, מרשם לקוחות, קיומה של תניית אי תחרות, מכירת העסק כעסק חי כשהוא מושך ידיו מהעסק וכיוצא באילו מאפיינים אשר עשויים להצביע כל מכירת מוניטין וזאת מבלי להביע דעה באשר למשקל של כל מאפיין שכזה או הצורך בהוכחת קיום של כולם או חלק מהם. העדר כל ראיה בקשר עם קיומו של מוניטין בולט שבעתים שעה שמדובר בהעברה לכאורה של המוניטין בינו לבין חברה בשליטתו, בלא שחל כל שינוי של ממש בפעילות הקליניקה...
יתרה מכך, ככל שהמערער טובן לקיום מוניטין היה עליו להציג מוניטין שאינו מוניטין האחוז בתכונותיו האישיות, המוניטין האישי אשר מטבע הדברים אינו ניתן להעברה...
המערער לא נפרד מהמוניטין האישי שלו שכן הוא ממשיך לעבוד בקליניקה, בדיוק כפי שנהג קודם להקמת החברה, באותה מתכונת, באותן שעות ובאותה הכתובת...
... אין המדובר במרפאה המתנהלת בלא מעורבותו האישית בין אם עובדים בה רופאים אחרים אף במתכונת שאינה של שכירים ובין אם לאו. המוניטין האישי שלו ושמו הטוב הם המהווים את האבן השואבת של הלקוחות...
המערער אף לא הוכיח את דרך חישוב שוויו של המוניטין...
עסקת מכירת מוניטין אין כאן. מכירה כספית מעם החברה לידי המערער, יש. ספק אם כלל ניתן לזהות מהו הנכס שנמכר אשר בתמורה למכירתו שילמה החברה למערער שני מליון ש"ח."
[ההדגשות אינן במקור - א' ש'.]

נקל אפוא לראות, כי בית-המשפט קבע באופן מפורש, כי לא היה מדובר כלל במוניטין (אלא בנכס אחר החייב במס רווחי הון בשיעור "רגיל"), וזאת בשל העדר תשתית ראייתית למכירת המוניטין ולעצם קיומו כמו גם מהטעם שהיה מדובר במוניטין אישי של ד"ר אפרים (להבדיל ממוניטין עסקי, המיוחס למִרפאתו).

נזכיר, כי מכירת מוניטין לחברה אוצרת בחוּבּה יתרונות מס משמעותיים: יצירת חו"ז בחברה לזכותו של המוכר (חו"ז החוסך חבות במס בגין בגין משיכת דיבידנד) במחיר תשלום מס בשיעור 20% ובמקביל הוצאה מוּכּרת לחברה הרוכשת (על-פני 10 שנים).
עם זאת, בטרם ביצוע מכירה של מוניטין (הן בכלל והן לחברה קשורה בפרט), יש לתכנן באופן מושכל את ביצוע המכירה ולבחון את היתכְנוּתה והכדאיות הגלומה בה.

לעיון בפסק-הדין לחצו כאן.