לוגו אלכס שפירא ושות׳

בג"ץ דחה את העתירה להשוואת המס על רווחי הון למס הכנסה

בג"ץ דחה היום את העתירה (בג"ץ 9333/03) שהוגשה על-ידי פרופ' שמואל קניאל, עמות אומ"ץ (אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) ועמיר שלהבת בעניין השוני בין שיעורי המס המוטלים על הכנסה מעבודה לבין שיעורי המס המוטלים על הון ורווחי הון בבורסה.

בעתירתם, הלינו העותרים על חוקתיות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (הרפורמה במס הכנסה) וביקשו מבג"ץ להצהיר, כי הפער הקיים בין מיסוי הכנסה מעבודה ובין מיסוי הכנסות מהון ומרווחי הון הוא בלתי חוקתי לאור פגיעתו בזכות השוויון בנטל המס בין הנישומים, כמחויב על-פי תנאי פיסקת ההגבלה הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בג"ץ, מפי הנשיא ברק, קבע, כי תכליתו של תיקון 132 הינה, בין היתר, לשמור על כוחה התחרותי של ישראל בשוק ההשקעות הבינלאומיות כמו גם על תפקודה של הבורסה הישראלית. בהתאם, קבע בג"ץ, כי נטל המס המוקטן שנקבע בתיקון הוא מכשיר הולם להשגת מטרות אלו. הנשיא ברק הוסיף וקבע, כי התיקון עונה על דרישת המידתיות הקבועה בפסקת ההגבלה.

הנשיא ברק בחר להשאיר בצריך עיון את השאלה האם התיקון פוגע בזכותם החוקתית של הנישומים לשוויון. עם זאת, הוא ציין, כי המצב המשפטי לאחר תיקון 132 אכן יוצר הפליה בחלוקת נטל המס וכי הפליה זו בין הנישומים מהווה פגיעה בכבוד האדם שלהם.