לוגו אלכס שפירא ושות׳

השלכות המס – כללי

ככלל, פירוק חברה אוצֵר בחוּבּו השלכות מס הן ביחס לחברה המתפרקת והן ביחס לבעלי המניות. זאת, לאור ההוראות השונות הקבועות לעניין זה בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ.

השלכות אלו נגזרות ממספר רב של פרמטרים, ובכללם:

  • האם החברה המתפרקת מהווה איגוד מקרקעין אם לאו;
  • האם החברה המתפרקת / בעלי המניות רשומים כעוסק לצורכי מע"מ;
  • מתי הוקמה החברה המתפרקת;
  • הרכב הנכסים של החברה המתפרקת - סוגיהם, עלותם ומועד רכישתם;
  • מיהותם של בעלי המניות (יחידים, חברות וכו');
  • מתי רכשו בעלי המניות את מניותיהם בחברה המתפרקת.

על-כן, בטרם קבלת החלטה בדבר פירוק מרצון, יש לבחון היטב את השלכות המס הגלומות בביצוע הפירוק, וזאת תוך התייעצות עם מומחה מס.