לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם סלובניה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (סלובניה), התשס"ח-2008, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין סלובניה שנחתמה ביום 30.1.2007.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2008 ואילך.