לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות ועדות הכופר

הוראות פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ, פקודת המכס ופקודת מס קנייה מסמיכות את מנהל רשות המסים להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו. לשם כך, קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה/מיסוי מקרקעין וכן ועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר.

בהתאם להחלטת הנהלת רשות המסים, תפרסם הרשות פעמיים בשנה את החלטות ועדות הכופר הן במס הכנסה והן במכס ומע"מ. הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות מקצועו של החשוד, סעיף העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ונימוקיה. 
בשל חוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות הקיימת בדיני המס, לא יפורסמו שמות העוסקים/נישומים.

לאור ההבדלים בין התהליכים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס השונים, הוחלט לערוך את הפרסום תוך הפרדה בין תיקים שנידונו בוועדות הכופר במס הכנסה ומיסוי מקרקעין לבין תיקים שנידונו בוועדת כופר עליונה במכס ומע"מ.

בחודש אפריל 2017 פרסמה רשות המיסים את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2015 (קישור לקובץ).
ק
ובץ זה כולל 237 החלטות, מתוכן 86 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-151 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.
הקובץ מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ).