לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס יציאה

במסגרת השינויים שהביא בכנפיו תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, נוספו לפקודת מס הכנסה הוראות סעיף 100א.

הוראות אלו קובעות מכירה רעיונית של כלל נכסיו של תושב ישראל – בין אם יחיד ובין אם חבר-בני-אדם – שחדל להיות תושב כאמור.

מועד המכירה הרעיונית כאמור יהיה היום שקדם ליום שבוֹ אירע שינוי התושבוּת. עם זאת, קיימת אפשרות לדחות את תשלום המס למועד מימוש הנכס בפועל, וזאת בהתאם לחישוב ליניארי שנקבע לעניין זה. ואולם, אם במועד המימוש כאמור, מכירת הנכס תהא חייבת בתשלום מס בישראל, ישולם המס המתחייב בשל רווח ההון במועד המימוש במקום המס המתחייב מכוח הוראות הסעיף.