לוגו אלכס שפירא ושות׳

הטלת המס על חברת משלח-יד זרה

כדי למנוע את האפשרות להתחמק ממס על הכנסה ממשלח-יד מחוץ לישראל באמצעות פעילות דרך חברה זרה, נקבעו בפקודת מס הכנסה הוראות חיוב במס לגבי חברת משלח יד זרה, שהיא חברת מעטים תושבת-חוץ שלפחות 75% מאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי תושבי ישראל שהם בעלי משלח-יד או עיסוק שנקבע על-ידי שר האוצר לעניין זה.