לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות ועדת הפסיקה

להלן רשימת ההחלטות של ועדת הפסיקה ברשות המסים בנושא מיסוי אופציות לעובדים:

 

הסדרי אופציות לעובדים – הבהרות ותוספות

עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 8) מיום 30.12.2002

שינוי תושבות של עובדים ומיסוי ניירות ערך שהוקצו להם

עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 5) מיום 9.12.2001

מיסוי ניירות ערך הנסחרים בחול שחל לגביהם הסדר המס לפי סעיף 102 לפקודה

עדכון החלטות ועדת פסיקה ( עדכון מס' 2) מיום 13.8.2000