לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם ברזיל

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ברזיל), התשס"ו-2005, בגדרו ניתן תוקף לאמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין ברזיל שנחתמה ביום 12.12.2002.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2006 ואילך.