לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרו אמנות המס עם לוקסמבורג ולטביה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לוקסמבורג), התשס"ו-2006, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין לוקסמבורג שנחתמה ביום 13.12.2004.
לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2004 ואילך.

בנוסף, פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לטביה), התשס"ו-2006, בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין לטביה שנחתמה ביום 20.2.2006.
לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2007 ואילך.