לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם ליטא

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ליטא), התשס"ז-2006 בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין ליטא שנחתמה ביום 11.5.2006.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2007 ואילך.