לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם קרואטיה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (קרואטיה), התשס"ז-2007 בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין קרואטיה שנחתמה ביום 26.9.2006.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2008 ואילך.