לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם אתיופיה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אתיופיה), התשס"ז-2007 בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין אתיופיה שנחתמה ביום 2.6.2004.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2008 ואילך.