לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו כללים בעניין נקודות זיכוי לתושב-חוץ

הבוקר פורסמו ברשומות כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לחושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 ("הכללים").

על-פי הכללים, תושב חוץ ששהייתו והעסקתו בישראל (או בשטחים) מותרות על-פי דין והוא אינו מומחה חוץ* או מרצה אורח* זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסתו מעסק/משלח-יד או ממשכורת.
* כמשמעות מונחים אלה בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.
במקרה של שהייה בישראל (או בשטחים) בחלק משנת-המס, יובא בחשבון חלק יחסי מנקודות הזיכוי כאמור, וזאת לפי מספר חודשי השהִייה כאמור.

תחולתם של הכללים נקבעה לשנת-המס 2007 ואילך.

קישור לכללים