לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה אמנת המס עם מולדובה

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מולדובה), התשס"ז-2007 בגדרו ניתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לבין מולדובה שנחתמה ביום 23.11.2006.

לאמנה יהיה תוקף בישראל החֵל ביום 1.1.2008 ואילך.