לוגו אלכס שפירא ושות׳

אי-דיווח על החלת הוראות סעיף 104א לפקודה

ביום 3.3.2022 ניתן פסק-הדין של בית-משפט השלום בתל-אביב בעניין מנטין אינווסטמנטס בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בתביעת רשלנות בְּשל אי-דיווח לפקיד-השומה על העברת מניות לפי סעיף 104א לפקודת מס הכנסהשעל ביצועה המליץ הנתבע לתובעים ואי-ביצוע הקצאת מניות כמתחייב לפי אותו סעיף.

* כמתחייב על-פי סעיף 104ז(א) לפקודה.

בנוסף, עניינה של התביעה באי-דיווח על דיבידנד שחולק מהחברה שמניותיה הועברו לפי סעיף 104א לחברה החדשה.

בית-המשפט, מפי השופט א' ברקאי, קיבל את התביעה ברובה (קישור לפסק-הדין).

במסגרת פסק-הדין דחה השופט ברקאי את טענת הנתבע (ובכלל זאת גם את חוות-דעת המומחה שמטעמו) לפיה הדרישה לדוַוח לפקיד-השומה על יישום הוראות סעיף 104א לפקודה מהווה דרישה פורמלית ולא דרישה מהותית, הגם שציין שבהחלט אפשר וקיימים אנשי מקצוע שיכולים להתמודד עם תוצאות הפרת החוק ובהחלט אפשר שניתן לתקן בדיעבד את תוצאת אי-הדיווח כדין.
עוד קבע השופט ברקאי, כי היות שמחדלי הנתבע לא הסתכמו באיחור קל של מספר ימים בהעברת הדיווח לפקיד-השומה אלא בהתעלמות מוחלטת מהוראות הפקודה ובאי-דיווח כדין, אין להלין על התובעים שפנו לבעלי מקצוע חדשים שיתקנו את מחדלי הנתבע; ודווקא אם היו ממשיכים התובעים לנסות לקבל שירות מהנתבע ניתן היה לייחֵס להם חוסר אחריות ופעולה שאינה סבירה. 
בנוסף, נקבע, כי שכר טרחתם של בעלי המקצוע החדשים היה סביר בנסיבות העניין.

יצוין, כי מפסק-הדין עולה, כי פקיד-השומה הסכים להחיל את הוראות סעיף 104א לפקודה למרות הכשל המהותי בדיווח, על כל המשתמע מכך.