לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיווג תשלומים בגין אובדן כושר עבודה

ביום א' (6.3.2022) ניתן פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין עיסא.

עניינו של פסק-הדין בערעור על פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (ב"ל 60077-06-19), בגדרו נקבע כי על המשיב, המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") לסַווג את הכנסתו הנוספת של המערער מקרן הפנסיה בגין אובדן כושר עבודה כקצבה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, דהיינו שלא כהכנסה ממשלח-יד או עבודה, ומשכך דחה את תביעתו של המערער ואישר את ניכוי ההכנסה בהתאם להוראות סעיף 202(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי.
זאת, בין היתר, בהתבסס על פסקי-הדין של בית-הדין הארצי בעניין מילוא (עב"ל 14809-05-13), צדקה (עב"ל 13805-06-18) וזנגריה (עב"ל 15964-01-14).

בית-הדין הארצי (הנשיאה ו' וירט-ליבנה, סגן הנשיאה א' איטח, השופטת ל' גליקסמן, השופטת ס' דוידוב-מוטולה, השופט מ' שפיצר, מר י' רחמים (נציג ציבור עובדים) ומר ע' ליפשיץ (נציג ציבור מעסיקים)) דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).